NY KASSELOVGIVNING
FRA 1. JANUAR 2024

Tietosuojakäytäntö

FLATPAY ApS DEnmarkin yhteystiedot

Y-tunnus 3327270-7
Lyskær 13A, 3 sal, 2730 Herlev Tanska
Sähköposti: info@Flatpay.dk
Puhelin: 09 424 567 67


Lue alta, miten käsittelemme henkilötietojasi FLATPAY ApS:ssä ("Flatpay", "me" tai "meitä").

Flatpay tarjoaa maksuratkaisuja yrityksille. Päivittäisessä toiminnassamme olemme siksi yhteydessä moniin asiakkaisiin ja toimittajiin sekä heidän henkilötietoihinsa. Henkilötietojen käsittely merkitsee meille paljon, ja voit lukea siitä lisää alla. Henkilötiedot: kaikenlaiset tiedot tunnistetusta tai tunnistettavissa olevasta fyysisestä henkilöstä, vrt. 4 artiklan 1 kohta (GDPR).

Mikä on tietosuojakäytäntömme tarkoitus?

Flatpay pitää henkilötietojen suojaamista ja henkilötietolainsäädännön noudattamista enemmän kuin vain velvollisuutena ja vastuuna. Pidämme sitä merkittävänä askeleena kohti sitä, että me kaikki voimme nauttia paremmasta suojasta ja vastuullisemmasta henkilötietojen käsittelystä, joita jaamme yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa. Se on asia, jota me Flatpayssä haluamme tukea.

Teemme täysipainoista yhteistyötä kaikkien toimittajien ja julkisten valvontaviranomaisten kanssa, jotka haluavat varmistaa, että noudatamme henkilötietolainsäädäntöä.Tämän tietosuojakäytännön tarkoituksena on kuvata puitteet sille, miten täytämme nämä velvoitteet. Jos sinulla on kysyttävää tietosuojakäytännöstämme, voit ottaa meihin yhteyttä yllä olevilla yhteystiedoilla.Tämän tietosuojakäytännön tavoitteena on ottaa huomioon:

Henkilötietojesi käsittely

Mitä henkilötietoja käsittelemme ja miksi

Miten suojaamme henkilötietojasi

Mitä oikeuksia sinulla on

Yhteydenotto- ja valitusmahdollisuudet

Henkilötietojesi käsittely

Riippumatta siitä, onko Flatpay henkilötietojen käsittelijä, rekisterinpitäjä vai onko meillä vain pääsy muiden yritysten henkilötietoihin, noudatamme seuraavia kuutta tietojenkäsittelyperiaatetta kaikissa henkilötietojen käsittelyissä:Flatpay pitää itseään rekisterinpitäjänä, kun määrittelemme, mihin tarkoitukseen ja millä tavoin henkilötietoja voidaan käsitellä GDPR:n 4 artiklan 7 kohdan mukaisesti.

  1. Käsittelemme henkilötietoja laillisella, oikeudenmukaisella ja avoimella tavalla. Varmistamme, että kaikki käsittely on laillista henkilötietolainsäädännön sekä muun asiaankuuluvan lainsäädännön, esimerkiksi markkinointilainsäädännön, mukaisesti. Pyrimme myös mahdollisimman suureen avoimuuteen, kun käsittelemme henkilötietoja tai noudatamme tiedonantovelvollisuutta.
  2. Käsittelyn tarkoitus ilmoitetaan aina nimenomaisesti, ja sillä on laillinen tarkoitus. Käsittelemme henkilötietoja vain liiketoiminta-alueeseemme kuuluviin tarkoituksiin. Emme tee muita käsittelyjä, jotka eivät ole yhteensopivia sen tarkoituksen kanssa, jota varten henkilötiedot on kerätty. Kun ilmoitamme tarkoituksen, pyrimme aina olemaan mahdollisimman tarkkoja ja muotoilemaan sen mahdollisimman selkeästi.
  3. Keräämme vain tarvittavat henkilötiedot. Käsittelemme ainoastaan henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä sinulle ilmoittamamme tarkoituksen toteuttamiseksi. Jos saamme haltuumme muita tarpeettomia henkilötietoja, ne poistetaan välittömästi.
  4. Pyrimme varmistamaan, että henkilötietosi ovat aina ajan tasalla ja oikein.
  5. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan kuin ne ovat merkityksellisiä. Säilytämme tietoja vain niin kauan kuin ne ovat merkityksellisiä kanssamme tekemäsi sopimuksen tai yhteistyön kannalta. Tämän jälkeen poistamme henkilötiedot tavallisesti, ellei jokin muu oikeudellinen velvoite toisin määrää.
  6. Viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, säilytämme ja käsittelemme henkilötietojasi aina turvallisesti. Suojaamme henkilötietosi aina luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä, vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.

Mitä henkilötietoja käsittelemme ja miksi?

FLATPAY kerää ja käsittelee henkilötietoja vain liiketoimintamme harjoittamiseen liittyviin tarkoituksiin. Tämän tietosuojakäytännön tarkoituksena on säännellä ehtoja, joissa FLATPAY käsittelee henkilötietoja:

- Kyky lähettää viestiä nykyisille tai potentiaalisille asiakkaille, mukaan lukien kyky vastata palveluita, palveluitamme ja tuotteitamme koskeviin tiedusteluihin.

- Pystymme tarjoamaan sinun tai yrityksesi/työnantajasi pyytämiä palveluja ja tuotteita.

- Mahdollisuus lähettää sinulle markkinointimateriaalia, kuten uutiskirjeemme, jos olet tilannut sen.

- Muut hallinnolliset tai kaupalliset tarkoitukset, joiden tarkoituksena on varmistaa palveluidemme johdonmukaisuus ja laatu, esim. asiakastyytyväisyyskyselyt.

Säilytämme vain ne henkilötiedot, joilla on merkitystä yhteistyömme kannalta. Siksi niihin sisältyy yleensä tietoja seuraavista asioista:

- Nimi

- Tehtävä/nimike

- Työpaikan sähköpostiosoite

- Työpuhelinnumero

- Kaikki laskutusta varten tarvittavat tiedot

Koska emme kerää muita henkilötietoja kuin ne, jotka sinä tai työnantajasi lähetät meille, emme kehota sinua lähettämään henkilötietoja, jotka eivät ole merkityksellisiä.Erityisen arkaluonteiset henkilötiedot: Emme kerää tai käsittele erityisiä henkilötietoryhmiä tai tietoja rikostuomioista tai -rikoksista ilman erityistä ja nimenomaista sopimusta tästä.Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusta on peräisin tietosuoja-asetuksesta. Kun käsittelemme henkilötietoja, se tapahtuu joko siksi, että ne ovat

:- Välttämätön rekisteröidyn kanssa tehdyn sopimuksen tekemiseksi tai täyttämiseksi,

- Koska meillä on muu oikeutettu etu käsittelyyn tai

- Koska olemme saaneet suostumuksen käsittelyyn

Kun perustamme laillisuuden oikeutettuun etuun, olemme dokumentoineet tätä koskevat harkintamme niin sanotussa oikeutetun edun arvioinnissa. Jos haluat nähdä tämän LIA:n, voit ottaa meihin yhteyttä annettujen yhteystietojen avulla.Henkilötietojesi suojaaminenOlemme toteuttaneet useita teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä varmistaaksemme henkilötietojesi tehokkaan suojan, esimerkiksi,

- Useita käytäntöjä, prosesseja ja valvontatoimia, joilla varmistetaan, että työntekijämme voivat noudattaa voimassa olevaa henkilötietolainsäädäntöä.

- Ohjeita ja teknisiä toimenpiteitä kehitetään jatkuvasti tietojen arkaluonteisuuden ja tiettyyn käsittelyyn liittyvien riskien arvioinnin perusteella.

- käyttöoikeusrajoitukset, joilla varmistetaan, että vain valtuutetut työntekijät tai yhteistyökumppanit pääsevät käsiksi henkilötietoihin.

Olemme täydentäneet näitä prosesseja ja käytäntöjä useilla teknisillä turvatoimilla, kuten palomuurien ja anonymisointitekniikan käytöllä, sekä päivittämällä ja ottamalla käyttöön uudempia ja turvallisempia tietotekniikkajärjestelmiä.Tietoturvaloukkauksen sattuessa Flatpaylla on varasuunnitelma, jolla varmistetaan, että tietoturvaloukkauksesta ilmoitetaan ajoissa tietosuojavaltuutetulle. Jos tietoturvaloukkaukseen liittyy suuri riski, ilmoitamme siitä myös sinulle välittömästi.


Oikeutesi

Tietosuoja-asetus antaa sinulle rekisteröityneenä henkilönä useita oikeuksia. Monet näistä oikeuksista ovat monimutkaisia, ja suosittelemme, että luet lisää osoitteessa datatilsynet.dk saadaksesi parhaan ymmärryksen oikeuksistasi, jotta saisit mahdollisimman paljon selkeyttä.

Oikeus tutustua

Kun Flatpay käsittelee sinua koskevia henkilötietoja, varmistamme, että sinulle tiedotetaan niistä aina. Se, miten tiedotamme sinulle, riippuu siitä, minkälainen sopimus meillä on. Varmistaaksemme, että kaikki ovat saaneet riittävästi tietoa, tiedotamme henkilötietojen käsittelystä myös tämän tietosuojakäytännön kautta.Oikeus tietojen oikaisemiseenPyrimme siihen, että käsittelemämme tiedot ovat aina ajantasaisia ja oikeita. Voi kuitenkin käydä niin, että henkilötiedot muuttuvat esimerkiksi nimen tai osoitteen muuttumisen vuoksi, minkä jälkeen tietomme vanhentuvat. Jos näin käy, voit ilmoittaa siitä meille, minkä jälkeen korjaamme tietosi välittömästi.

Oikeus tulla unohdetuksi

Jos tietyt edellytykset täyttyvät, sinulla on oikeus saada henkilötietosi poistettua ennen tavanomaista poistoaikaamme.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Jos vastustat henkilötietojesi käsittelyä, lopetamme välittömästi kaiken käsittelyn - tallennusta lukuun ottamatta - kunnes sopimukseen päästään tai tietosuojavaltuutettu tekee asiasta päätöksen.

VastustamisoikeusJoskus sinulla on oikeus vastustaa tietyntyyppistä käsittelyä, esimerkiksi suoramarkkinointia tai automaattisia yksittäisiä päätöksiä.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen. Jos pyydät pääsyä henkilötietoihisi, varmistamme, että tiedot toimitetaan sinulle jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Voit tehdä sen ottamalla meihin yhteyttä yhteystietojemme kautta.

Oikeus tehdä valitus

Jos olet vastoin odotuksiasi tyytymätön henkilötietojesi käsittelyyn, sinulla on oikeus milloin tahansa tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.Yhteydenotto- ja valitusohjeetJos haluat vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tai valittaa siitä, ota välittömästi yhteyttä seuraavaan tahoon info@Flatpay.dk.

Jos teet valituksen Flatpaylle, se ei estä sinua tekemästä valitusta samanaikaisesti tietosuojavaltuutetulle.

Jos haluat tutustua aluekohtaisiin tietosuojakäytäntöihin, käy kunkin markkina-alueen paikallisella sivustolla alla olevan linkin kautta.